Hem / Tillgänglighet

Tillgänglighet på varldsmiljodagen2022.se

Naturvårdsverket ansvarar för utveckling och förvaltning varldsmiljodagen2022.se. På sidan hittar du information om hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister.

Hur tillgänglig är webbplatsen?
Webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Tillgänglighetsbristerna beskrivs längre ner på sidan.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Om du behöver information från webbplatsen i något alternativt format, till exempel tillgänglig PDF, med förstorad text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du skicka e-post till oss på adressen registrator@naturvardsverket.se. Du kan också kontakta vår kundtjänst på telefon 010-698 10 00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan är du välkommen att skicka e-post till oss på adressen registrator@naturvardsverket.se, så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn
DIGG, Myndigheten för digital förvaltning, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det. Använd följande länk: Anmäl bristande tillgänglighet (DIGG:s webbplats)

Tillgänglighetsbrister

• Rubriker på vissa webbsidor har fel rubriknivå och vissa saknar även rubrikkod.
• Det finns brister som försvårar navigation med tabbtangenten.
• Dålig kontrast mellan text och bakgrund i sidfot, brödsmulor och vid tabbnavigering.
• Formulär har brister i koden och saknar delvis ledtexter.
• Vissa bilder saknar Alt-texter.
• Det finns brister i hur webbplatsens meny är uppmärkt i koden.

Hur vi testat webbplatsen
Webbplatsen publicerades april 2022 och beräknas avpubliceras i december 2022.

Denna tillgänglighetsredogörelse uppdaterades senast den 3 juni 2022.